Nieuwsoverzicht

Hans van der Knaap herbenoemd in het bestuur

Per 1 juli 2022 wordt Hans van der Knaap voor een periode van vier jaar herbenoemd in het bestuur. Hij is bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

Eerder riepen we mensen op om zich kandidaat te stellen voor deze zetel in het bestuur. Naast Hans van der Knaap heeft Shantinella Mariano zich verkiesbaar gesteld. Dit was op voordracht van het Maritiem Platform van gepensioneerden en van Nautilus International. Dit met de afspraak dat zij Hans opvolgt zodra zijn termijn afloopt, of als hij tussentijds aftreedt. Op 1 juli 2022 start zij naast Hans als aspirant-bestuurslid, zodat ze tijdig is ingewerkt om het stokje op termijn van hem te kunnen overnemen. Het was dus niet nodig om verkiezingen te houden: Hans en Shantinella zijn op deze manier automatisch verkozen.

Wilt u weten wie er verder deel uit maken van het bestuur? U leest het hier.