Nieuwsoverzicht

Financiële positie november

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart daalde van 130,4% naar 124,5%.

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Is een dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%? Dat betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad: gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden

De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen. Sinds 1 januari 2015 rapporteren pensioenfondsen deze dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld bij besluiten over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Zo voorkomen we dat het bestuur ingrijpende besluiten moet nemen op basis van een momentopname.

Ontwikkelingen in november

In november daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast is bij de berekening van de dekkingsgraad rekening gehouden met de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad.

Aan de andere kant stegen onze beleggingen iets in waarde door ontwikkelingen op de beurs. Hierdoor nam ons vermogen toe. Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een daling van onze actuele dekkingsgraad met 5,9%-punt naar 129,0%.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds steeg in november met 0,9%-punt naar 126,6%. Dit komt doordat de ‘slechte maand’ november 2020 (117,9%) nu niet meer meetelt en de hogere dekkingsgraad van nu (124,5%) aan het gemiddelde wordt toegevoegd.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen.

De beleidsdekkingsgraad is in november hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dus genoeg buffers om financiële tegenvallers op te vangen.