Nieuwsoverzicht

Financiële positie februari

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg in februari van 119,0% naar 123,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind februari 111,7%. Een maand eerder was dat 110,5%.

Ontwikkelingen in februari

In februari steeg de rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor hoeft ons fonds namelijk minder geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam echter iets af, door ontwikkelingen op de beurzen. Dit had weer een klein negatief effect op de dekkingsgraad.

Alles bij elkaar zorgt dit voor een stijging van de actuele dekkingsgraad van 4,1%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,2%-punt. Omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden, stijgt deze minder snel.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Als pensioenfondsbestuur hebben we begin 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank. Dit herstelplan bekijken we elk jaar opnieuw om vast te stellen of er nog aanpassingen nodig zijn. Het plan laat zien hoe de vereiste dekkingsgraad de komende tijd wordt gerealiseerd. 

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 119,4%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort.