Nieuwsoverzicht

Financiële positie augustus

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg van 127,2% naar 128,9%.

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Is een dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%? Dat betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad: gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden

De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen. Sinds 1 januari 2015 rapporteren pensioenfondsen deze dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld bij besluiten over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Zo voorkomen we dat het bestuur ingrijpende besluiten moet nemen op basis van een momentopname.

Ontwikkelingen in augustus

In de maand augustus steeg de rente. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook nam ons vermogen toe door gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkt. Met name door deze ontwikkelingen steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt naar 128,9%.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds steeg in augustus met 1,4%-punt naar 122,5%. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde is van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen.

De beleidsdekkingsgraad is in juli hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dus genoeg buffers om financiële tegenvallers op te vangen.