Nieuwsoverzicht

Uw pensioenuitkering in oktober

Het kan zijn dat u deze maand iets meer pensioen ontvangt dan afgelopen maand.

Kwam u in maart 2019 al in aanmerking voor een pensioentoeslag in het kader van de VPL-regeling? Dan ontvangt u deze maand opnieuw een toeslag over uw opgebouwde pensioen. Dit heeft nog te maken met het afschaffen indertijd van het vroegpensioen (VPL).

Toeslag en nabetaling

Dit betekent dat we in oktober niet alleen uw maandelijkse pensioenuitkering overmaken, maar ook:

  • een toeslag van 0,28% over uw opgebouwde pensioen
  • een nabetaling over de maanden januari t/m september 2020

Waarom ook alweer deze toeslag?

Binnen de overgangsregeling was indertijd meer geld gereserveerd voor het compenseren van de afschaffing van het vroegpensioen (VPL) dan nodig was. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties besloten dit bedrag te besteden aan een extra toeslag.

De eerste toeslag ontving u in maart 2019, de tweede zou onder voorwaarden in 2020 worden toegekend. Aan die voorwaarden is nu voldaan en dus ontvangt u deze maand die tweede en daarmee ook laatste ‘VPL-toeslag’. Die toeslag gaat naar iedere gepensioneerde die al voor 1 januari 2018 deelnam aan onze pensioenregeling.

Hoeveel krijgt u in totaal?

Dat ziet u na 23 oktober op uw bankafschrift. Daar staat het totaalbedrag van uw uitkering, inclusief toeslag en nabetaling.

Let op: uw inkomen in oktober wordt iets hoger

Misschien krijgt u maar een paar euro extra. Toch kan dat gevolgen hebben voor de huur- of zorgtoeslag die u van de overheid krijgt. Kijk hiervoor op belastingdienst.nl/toeslagen.