Nieuwsoverzicht

Aanpassing reglement

Op 1 juli 2019 is artikel 2.3 van het reglement aangepast. Daarin staat nu een aangepaste definitie van de franchise.

Daarmee sluit de definitie aan bij de rekenmethode die we gebruiken om de premie en de opbouw vast te stellen. Dit heeft geen gevolgen met terugwerkende kracht.