Nieuwsoverzicht

Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Dat ziet u vanaf oktober voor het eerst op mijnpensioenoverzicht.nl.

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u voortaan een inschatting van uw totale pensioen (ook uw AOW) als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Bijvoorbeeld door een hogere of lagere rente. Of door goede of slechte beleggingsresultaten.

Drie pijlen

U ziet drie pijlen, die samen vanuit één punt (uw opgebouwde pensioen) starten. Het bedrag onderaan de pijlen is dus het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. De drie bedragen bovenaan bij de pijlen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt uit te komen in verschillende situaties. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat u blijft werken tot aan uw pensioendatum en dat u bij pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart pensioen blijft opbouwen. De drie bedragen zijn uitgesplitst naar:

  1. Het verwachte eindresultaat
    Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op lijkt uit te komen.

  2. Als het meezit
    Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op lijkt uit te komen als het economisch erg meezit.

  3. Als het tegenzit
    Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op lijkt uit te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht.

Hebt u niet alleen bij ons fonds maar ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kan het zijn dat u de drie pijlen in Mijn Pensioenoverzicht niet terugziet. In dat geval heeft  een van de pensioenuitvoerders de benodigde informatie hiervoor niet heeft aangeleverd bij Mijn Pensioenoverzicht. Onze uitvoerder heeft alle gegevens overigens wel aangeleverd.

Volgend jaar: ook op uw UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019 - dat u volgend jaar van ons ontvangt - ziet u dit ook terug. In uw UPO dat u in september ontving, is dit nog niet het geval.

In het plaatje hieronder ziet u een voorbeeld. De genoemde bedragen zijn ook voorbeelden. 

Bekijk ook het filmpje: