Einde verplichtstelling: kom op tijd in actie

Op 1 januari 2025 stopt de pensioenopbouw bij Bpf Rijn- en Binnenvaart. Vanaf dat moment moet u een nieuwe pensioenuitvoerder zoeken. Het pensioen dat uw werknemers tot die tijd hebben opgebouwd, is bij ons pensioenfonds in beheer. Het fonds onderzoekt of de opgebouwde pensioenen het beste bij ons eigen pensioenfonds kunnen blijven, of beter bij een andere uitvoerder kunnen worden ondergebracht.

Nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2025

U heeft samen met uw werknemers afspraken over pensioen. Dat staat in de (collectieve) arbeidsovereenkomst die u samen heeft. Wij voeren de pensioenregeling uit, maar vanaf 1 januari 2025 stoppen wij met de uitvoering van de nieuwe opbouw. U moet er daarom voor zorgen dat een andere pensioenuitvoerder de uitvoering overneemt. En u moet kiezen welke partij dat zal zijn. Begin op tijd met deze keuze, liefst nog voor het einde van dit jaar. Wanneer en hoe u dat kunt doen, leest u op deze pagina. 

Hieronder ziet u een tijdlijn met de belangrijkste stappen en informatievoorziening rondom het stoppen van de nieuwe pensioenopbouw per 1 januari 2025.

Bent u verplicht aangesloten bij Bpf Rijn- en Binnenvaart?

Dan bouwen uw werknemers tot 1 januari 2025 verplicht pensioen bij ons op. Voor de pensioenopbouw na die datum kunt u zelf beslissen door wie u de pensioenregeling laat uitvoeren. Om deze keuze makkelijker te maken, denken Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland na over een nieuwe collectieve pensioenregeling. Zij kiezen samen een geschikte pensioenuitvoerder. U kunt hier als werkgever aan meedoen. Of u dat doet, beslist u samen met uw werknemers. U mag ook samen met uw werknemers andere afspraken maken over de pensioenregeling en pensioenuitvoerder.

Bent u vrijwillig aangesloten zonder dat u eigenlijk bij een ander verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten?

Dan geldt het bovenstaande ook voor u.

Bent u vrijwillig aangesloten maar heeft u wél een vrijstelling van een ander verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds?

Ook dan bouwen uw werknemers tot 1 januari 2025 verplicht pensioen bij ons op. Ook voor u stopt dit op 1 januari 2025. Wij hebben de overeenkomst met u al opgezegd per die datum. Hoe het zit met een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2025 hangt af van de omstandigheden. Mogelijk vervalt uw vrijstelling bij het andere bedrijfstakpensioenfonds en moet u daar weer verplicht aansluiten. Neem daarvoor tijdig contact op met het betreffende bedrijfstakpensioenfonds.

De opgebouwde pensioenen tot 1 januari 2025

De komende tijd staat in het teken van grondig onderzoek: wie kan het beste zorgen voor de pensioenen die tot en met 31 december 2024 zijn opgebouwd? Zijn er betere mogelijkheden dan dat de pensioenen in beheer blijven bij Bpf Rijn- en Binnenvaart? Deze vragen staan centraal in ons onderzoek. Als er geen betere mogelijkheden ergens anders zijn, dan blijven we het zelf doen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de kosten, de hoogte van het pensioen en zekerheid. We zetten de verschillende mogelijkheden op een rij, en onderzoeken wat het beste is voor het pensioen van uw (ex-)werknemers.

Lees hier het laatste nieuws over de toekomst van ons fonds