Deelnemersonderzoek Toekomst fonds

Vult u de vragenlijst in vóór 3 december 2023?

Alvast hartelijk dank dat u aan het onderzoek meedoet!

Het kost u maar 10 minuten

Uw wachtwoord is: pensioen2023

Klik op deze link om het onderzoek te starten.

We willen u vragen om de vragenlijst in te vullen vóór 3 december.

Waar gaat het onderzoek over?

Per 1 januari 2025 stopt de pensioenopbouw bij ons pensioenfonds. Het pensioenfonds denkt daarom nu na over wie de opgebouwde pensioenen en de pensioenen die nu worden uitbetaald straks het beste kan gaan beheren. Voordat we deze keuze maken, horen we graag wat u belangrijk vindt.

Wij willen graag van u weten hoe belangrijk u zekerheid over uw pensioen vindt. En hoeveel risico we mogen nemen daarvoor. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, bepalen we hoe de pensioenen na 1 januari 2025 het beste beheerd kunnen worden.

Uw gegevens zijn veilig

Het onderzoek wordt uitgevoerd door WTW, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau is verplicht om vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. U bent volledig anoniem, uit de resultaten is niet af te leiden wie de vragen heeft ingevuld.

Heeft u problemen met het invullen van de vragenlijst?

Voor (technische) vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen bestuursbureau@bprb.nl.

Vragen over uw pensioen?

Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de Klantenservice van ons fonds. Zij helpen u graag.