Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris de eerste 2 jaar geheel of gedeeltelijk door. Tijdens uw ziekte blijft u pensioen opbouwen. We berekenen uw pensioenopbouw over het salaris dat u in deze 2 jaar krijgt doorbetaald.

Langer dan 2 jaar ziek

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Wilt u doorgaan met uw pensioenopbouw? Dan moet u dit zelf bij ons aanvragen. Ons pensioenfonds kan de betaling van uw pensioenpremie geheel of gedeeltelijk overnemen. 

Soms kunt u zelf iets regelen

  • In de eerste 2 jaar van uw ziekte hoeft u zelf niets te regelen. Uw werkgever geeft uw salarisgegevens aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw hierop aan.
  • Hebt u een WIA-uitkering en wilt u doorgaan met uw pensioenopbouw? Neem dan contact met ons op. 
  • Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Het UWV geeft dit aan ons door. We passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw aan volgens de laatste gegevens van UWV. 
Premievrije opbouw
% arbeidsongeschiktheid bijdrage van ons pensioenfonds
0 - 35% 0%
35 - 65% 25%
65 - 80% 50%
80 - 100% 100%