U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit noemen we verevening.

Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Was u al eerder gescheiden? Dan houdt uw eerdere ex-partner recht op het bijzonder partnerpensioen dat tot de eerdere scheiding is opgebouwd.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Partnerpensioen bij scheiding van tafel en bed

Bij een echtscheiding (of beëindiging van een geregistreerd partnerschap) gaat u definitief uit elkaar. Bij een scheiding van tafel en bed verdeelt u uw gezamenlijke bezittingen en schulden. Maar op papier blijft uw huwelijk wel bestaan. Hierdoor zijn de gevolgen anders dan bij een ‘gewone’ echtscheiding.

Bij scheiding van tafel en bed zijn de regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen hetzelfde als bij een echtscheiding. Voor het partnerpensioen is er wel een verschil:

 • Bij een echtscheiding gaat alleen het deel dat u hebt opgebouwd tot uw scheiding naar uw ex-partner.
 • Bij een scheiding van tafel en bed gaat óók het deel dat u hebt opgebouwd nadat u uit elkaar bent gegaan naar uw ex-partner.

Een scheiding van tafel en bed kan een uitkomst bieden voor mensen:

 • die niet meer willen samenwonen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is om te scheiden, of;
 • die vanwege hun geloof niet willen scheiden, of;
 • die de eigen zorgbijdrage willen beperken als één van de partners in een zorgcentrum wordt opgenomen.

U maakt afspraken over uw pensioen

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier in Mijn Pensioencijfers. Na deze 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
 • U kiest voor conversie
  Bij conversie wordt het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Kiest u voor conversie, geef dit dan binnen 2 jaar door via Mijn Pensioencijfers.
 • U maakt samen andere afspraken
  Geef dit binnen 2 jaar door via Mijn Pensioencijfers. Wij hebben een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant nodig. 

Hoe regelt u het bijzonder partnerpensioen?

U en uw ex-partner krijgen hierover automatisch een brief. U hoeft er alleen iets voor te regelen als uw ex-partner wil afzien van dit pensioen. Dat kan voor een deel of helemaal. U moet deze afspraak binnen 2 jaar na uw scheiding schriftelijk aan ons doorgeven.

Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

Soms moet u uw partner bij ons afmelden

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen. 

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door. 
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.
Gaat u scheiden? Bekijk de video.

Deze regels gaan veranderen

Sinds september 2019 ligt er een nieuwe wet klaar om behandeld te worden. Ex-partners zouden volgens die nieuwe wet ook financieel van elkaar gescheiden worden. Maar de Tweede Kamer stelde de behandeling telkens uit. De minister heeft aangekondigd dat hij de wet op 1 juli 2022 in wil laten gaan. Pensioenuitvoerders vinden echter dat de wet beter in kan gaan als iedereen over is op het nieuwe pensioenstelsel. Of de wet daarom verder wordt uitgesteld is niet bekend.