Pensioenadministratie

Werknemers aan- of afmelden

Werknemers in de Rijn- en Binnenvaart bouwen pensioen op bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. U levert hiervoor alle loon- en dienstverbandgegevens bij ons aan.

Het is nodig dat u nieuwe werknemers aanmeldt. Of werknemers die uit dienst gaan, weer afmeldt. Want we berekenen de premie op basis van uw personeelsbestand.

Werknemers aanmelden

Een nieuwe werknemer meldt u binnen 1 maand na indiensttreding aan. Informatie over de exacte aanmeldprocedure ontvangt u tijdig van ons. De werknemer ontvangt daarna binnen 3 maanden een welkomstbrief van ons. Uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.

Werknemers afmelden

Een werknemer die uit dienst gaat, meldt u binnen 1 maand af. De premiebetaling stopt dan. Gaat de werknemer werken bij een ander bedrijf dat is aangesloten bij ons pensioenfonds? Dan bouwt hij via zijn nieuwe werkgever verder aan zijn pensioen.

U wilt werknemers aan- of afmelden

U kunt werknemers aan- en afmelden via de pensioenaangifte.