Aansluiten bij het fonds

Verplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over 1 pensioenregeling voor de gehele bedrijfstak.

De verplichtstelling geldt voor werkgevers in de sector Rijn- en Binnenvaart

U bent als werkgever in de sector Rijn- en Binnenvaart wettelijk verplicht om uw werknemers aan te melden bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Deze wettelijke verplichtstelling geldt tot 1 januari 2025. Voordat we u inschrijven, kijken we eerst of u onder de verplichtstelling valt. We kijken daarbij ook naar uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als u aan alle voorwaarden voldoet, schrijven we u in. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. 

U kunt zich ook vrijwillig aansluiten

Valt u niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de sector Rijn- en Binnenvaart? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? En wilt u wel deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u een verzoek voor vrijwillige aansluiting indienen.

Voor vrijstelling gelden regels

U kunt vrijstelling krijgen van de wettelijke verplichting om u aan te sluiten bij dit pensioenfonds. Vrijstelling is alleen mogelijk als u: 

  • al een pensioenregeling had voordat deze regeling bestond
  • samengaat met een vrijgestelde werkgever en de regeling van deze partij aanhoudt
  • een eigen Cao en een eigen regeling hebt
  • iets anders voor uw werknemers regelt, omdat het pensioenfonds in gebreke blijft bij het beleggingsbeleid en de rendementen
  • vanwege gemoedsbezwaren geen verzekeringen wilt afsluiten
U vraagt vrijstelling schriftelijk bij ons aan.