Aansluiten bij het fonds

Verplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over 1 pensioenregeling voor de gehele bedrijfstak.

De verplichtstelling geldt voor werkgevers in de sector Rijn- en Binnenvaart

U bent als werkgever in de sector Rijn- en Binnenvaart wettelijk verplicht om uw werknemers aan te melden bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Deze wettelijke verplichtstelling geldt tot 1 januari 2025. Voordat we u inschrijven, kijken we eerst of u onder de verplichtstelling valt. We kijken daarbij ook naar uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als u aan alle voorwaarden voldoet, schrijven we u in. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. 

U kunt zich ook vrijwillig aansluiten

Valt u niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de sector Rijn- en Binnenvaart? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? En wilt u wel deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u een verzoek voor vrijwillige aansluiting indienen.

Voor vrijstelling gelden regels

U kunt vrijstelling krijgen van de wettelijke verplichting om u aan te sluiten bij dit pensioenfonds. Vrijstelling is alleen mogelijk als u: 

  • al een pensioenregeling had voordat deze regeling bestond
  • samengaat met een vrijgestelde werkgever en de regeling van deze partij aanhoudt
  • een eigen Cao en een eigen regeling hebt
  • iets anders voor uw werknemers regelt, omdat het pensioenfonds in gebreke blijft bij het beleggingsbeleid en de rendementen
  • vanwege gemoedsbezwaren geen verzekeringen wilt afsluiten

U vraagt vrijstelling schriftelijk bij ons aan.

Het behandelen van een verzoek tot vrijstelling brengt kosten met zich mee. Daarnaast kan het fonds om vergoeding van het verzekeringstechnisch nadeel (VTN) vragen. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek wordt u nader geïnformeerd over de kosten die in rekening worden gebracht.