Aansluiten bij het fonds

Nieuw bij dit fonds

U bent werkgever in de sector Rijn- en Binnenvaart. En u bent net of nog niet aangesloten bij ons pensioenfonds.

Wat moet u doen?

 • Meld uw werknemers binnen 1 maand bij ons aan.
 • Stuur ons een e-mail en vermeld daarin:
  • bedrijfsnaam
  • contactpersoon
  • inschrijfnummer Kamer van Koophandel
  • loonheffingennummer

Uw werknemers ontvangen binnen 3 maanden een brief met informatie over onze pensioenregeling.

Hoe zorgen wij dat de aansluiting goed verloopt?

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen. In voorkomende gevallen hanteert ons fonds een ‘handhavingsbeleid’.

Wat verstaan we onder werknemer?

Een werknemer/deelnemer is:

degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in loondienst is van een werkgever en die krachtens dit dienstverband
   
 1. werkzaam is op vaartuigen, die gebruikt worden ten behoeve van de nationale en/of internationale binnenscheepvaart (met uitzondering van de zogenaamde opstapper), dan wel
 2. belast is met werkzaamheden van laden en lossen en van onderhoud en reparatie van de vaartuigen van de werkgever mits op hem Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn of worden toegepast.