Wat moet ik doen bij...

Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. 

Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).


Wat moeten uw nabestaanden doen?

Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd aan ons pensioenfonds door!

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.
Woont u samen en is uw partner niet bij ons bekend? Dan moet uw partner zelf een aanvraagformulier voor partnerpensioen bij ons aanvragen.