Meer info over...

Vrijwillige voortzetting

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling? En hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. We noemen dit vrijwillige voortzetting.

Wat moet u weten?

Vrijwillige voortzetting is een tijdelijke oplossing. U voorkomt daarmee dat u een tijd geen of minder pensioen opbouwt. U betaalt dan zelf de hele pensioenpremie, ook het deel dat uw werkgever eerder betaalde. Een voorbeeldberekening vindt u hier.

U kunt maximaal 3 jaar gebruikmaken van vrijwillige voortzetting. U bouwt dan pensioen op volgens de pensioenregeling waar u aan deelnam. 

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt voor vrijwillige voortzetting kiezen als u:

  • in een andere sector gaat werken en niet onder een pensioenregeling valt, of
  • onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, of
  • zelfstandig ondernemer (zonder personeel) wordt.

De voorwaarden zijn:

  • u neemt minstens 3 jaar deel aan onze pensioenregeling.
  • uw vrijwillige voortzetting sluit direct aan op uw deelname aan onze pensioenregeling.
  • u bent geen deelnemer aan een andere pensioenregeling.
  • u bent jonger dan 64 jaar, behalve wanneer u om medische redenen niet meer werkt.

Wat moet u doen?

  • Neem binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat contact met ons op.
  • We stellen een offerte voor u op.
  • Als u akkoord gaat, regelen we de vrijwillige voortzetting verder voor u.  

Wilt u uw vrijwillige voortzetting beëindigen? Houd dan rekening met een opzegtermijn van 3 maanden.