Vrijwillige voortzetting

Rekenvoorbeeld pensioenpremie

In ons rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van een bruto fulltime jaarsalaris van € 36.000 en de basisgegevens die in 2022 gelden.

Voor vrijwillige voortzetting betaalt u in ons voorbeeld in 2021: € 3.756,60 per jaar (zie ons rekenvoorbeeld).
De pensioenpremie moet in maandelijkse termijnen worden voldaan. De premie kunt u aftrekken van de belasting.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld kunt u met uw eigen bruto fulltime jaarsalaris (in dit voorbeeld het bruto fulltime jaarsalaris over 2021) uw pensioenpremie berekenen.

U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag

Jaarsalaris

Franchise

Pensioengrondslag

€ 36.000

€  19.938 -/-
___________

€ 16.062

Franchise
Deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw.

Pensioengrondslag
Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld.
Pensioenpremie 22,5%  
Berekening 2022: € 16.062 x 22,5% x 100% = € 3.613,95 per jaar
  Werkt u parttime? Dan berekent u uw pensioenpremie met het parttimepercentage: 2022: € 16.062 x 22,5% x 60% = € 2.168,37.