Veelgestelde vragen van werkgevers over de toekomst van het fonds

Terug naar het overzicht Veelgestelde vragen
 • Wat gaat er gebeuren na 1 januari 2025?

  Vanaf 1 januari 2025 stopt de opbouw in de pensioenregeling van BPF Rijn- en Binnenvaart. U hoeft vanaf dat moment geen pensioenpremie meer aan ons fonds te betalen. Houd er wel rekening mee dat u een pensioenregeling heeft afgesproken met uw werknemers. Deze moet u dan bij een andere pensioenuitvoerder onderbrengen.

  Misschien kunt u ook aansluiten bij de pensioenregeling die Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland samen afspreken. Of deze pensioenregeling past bij de afspraken die u met uw werknemers maakt, is ter beoordeling aan uzelf. Start hier op tijd mee, liefst nog voor het eind van dit jaar.

 • Moet ik vanaf 1 januari 2025 nog pensioenpremie betalen?

  Niet meer aan ons, maar misschien wel aan een andere pensioenuitvoerder. Op 1 januari 2025 stopt de pensioenopbouw bij ons fonds. U betaalt dan ook geen pensioenpremie meer aan ons. Of -en aan wie- u daarna pensioenpremie betaalt, hangt af van de keuze die u samen met uw werknemers maakt voor uw pensioenregeling vanaf 1 januari 2025.

 • Waarom informeren jullie mij nu al over het stoppen van de pensioenopbouw? Dat is toch pas in 2025?

  2025 klinkt nog ver weg. Maar in de tussentijd moet er nog veel gebeuren. Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland werken samen aan een nieuwe pensioenregeling. Deze moet dan worden uitgevoerd door een andere organisatie dan ons fonds. U kunt hier als werkgever aan meedoen. Of u dat doet, beslist u samen met uw werknemers. Omdat er veel moet worden geregeld, is het aan te raden om hier op tijd mee te starten. Liefst nog voor het eind van dit jaar.

 • Moet ik nu iets doen?

  Ja, twee dingen.

  1. Zorg ervoor dat de gegevens van uzelf en van uw werknemers juist en volledig bij ons bekend zijn. En dat u helemaal bij bent met de aanlevering van salarisgegevens. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de pensioenopbouw van uw (voormalig) werknemers klopt. Zij krijgen dan ook een correct overzicht van hun opgebouwde pensioenen.
  2. Ga op tijd nadenken over de vormgeving van uw pensioenregeling vanaf 1 januari 2025. Want vanaf dat moment voeren wij geen actieve pensioenregeling meer uit. De opbouw van nieuwe pensioenen moet u dus bij een andere pensioenuitvoerder onderbrengen. U hebt de vrije keuze wat u afspreekt en waar u dit onderbrengt. Maar u kunt u ook gebruik maken van de pensioenregeling die Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland samen afspreken, en de uitvoerder die zij hiervoor aandragen. Of deze pensioenregeling past bij de afspraken die u met uw werknemers maakt, is ter beoordeling aan uzelf. Start hier op tijd mee, liefst nog voor het eind van dit jaar.
 • Heb ik iets te zeggen over wat er met het opgebouwde pensioen van mijn werknemers gaat gebeuren?

  Nee, BPF Rijn- en Binnenvaart beslist over de opgebouwde pensioenen van uw (voormalig) werknemers. Hier doet het pensioenfonds nu onderzoek naar. Komt daar uit dat het beheer van de pensioenen het beste bij BPF Rijn- en Binnenvaart kan blijven? Dan verandert er niets voor het pensioen van uw (voormalig) werknemers. Blijkt dat het op lange termijn beter is dat een andere uitvoerder voor de pensioenen zorgt? Dan zoeken wij de meest passende partij. Ons fondsbestuur mag dan zelfstandig besluiten tot zogenaamde collectieve waardeoverdracht. Uiteraard informeren wij alle belanghebbenden daar vóóraf over. Na deze overdracht stopt BPF Rijn- en Binnenvaart met zijn werkzaamheden.

 • Als ik zelf een nieuwe pensioenregeling elders afspreek, kan ik dan het pensioen van mijn werknemers uit het fonds halen en naar de nieuwe uitvoerder brengen?

  Nee, dat kan niet. BPF Rijn- en Binnenvaart beslist over de opgebouwde pensioenen van uw (voormalig) werknemers. Hier doet het pensioenfonds nu onderzoek naar. Uit dat onderzoek kan naar voren dat het beheer van de pensioenen het beste bij ons kan blijven. Óf dat het op lange termijn beter is dat een andere uitvoerder voor de pensioenen zorgt. In beide situaties willen wij de totale pot met geld bij elkaar houden. Hetzij bij onszelf, hetzij in één keer overdragen naar een andere uitvoerder. We zouden de pensioenen in verschillende stukjes en op verschillende momenten naar meerdere verschillende partijen kunnen overdragen. Maar dat wordt erg ingewikkeld. Ook zijn er dan altijd groepen die beter, maar ook slechter, af kunnen zijn. Als we alles bij elkaar houden heb je dat niet.

 • Heb ik iets te zeggen over de nieuwe pensioenregeling?

  Ja, u spreekt de arbeidsvoorwaarde pensioen met uw werknemers af. En op 1 januari 2025 kunt u zelf kiezen door wie u de pensioenregeling laat uitvoeren. Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland denken samen na over een nieuwe collectieve pensioenregeling. Zij maken hier samen afspraken over. Ook kiezen zij samen een geschikte pensioenuitvoerder. Dit is een andere organisatie dan ons fonds. U kunt hier als werkgever aan meedoen. Of u dat doet, beslist u samen met uw werknemers.