Veelgestelde vragen van deelnemers over de toekomst van het fonds

Terug naar het overzicht Veelgestelde vragen
 • Waarom bouw ik vanaf 1 januari 2025 geen pensioen meer op bij Rijn- en Binnenvaart?

  Een pensioenfonds is alleen verplicht als genoeg werkgevers lid zijn van de branchevereniging. Dat is al jaren niet meer het geval. De minister besloot daarom in 2021 om de verplichting om deel te nemen in de regeling op 1 januari 2025 te laten vervallen. Vanaf dan is de werkgever niet meer verplicht om zijn pensioenregeling door ons fonds te laten verzorgen.

  Het kan zijn dat we dan steeds minder deelnemers hebben. Maar die deelnemers zouden dan wel hetzelfde bedrag aan kosten moeten betalen. De opbouw van pensioenaanspraken zou dan steeds duurder worden. Wij vinden dat onverantwoord. Daarom stoppen we vanaf deze datum met de opbouw van pensioenaanspraken. Natuurlijk zorgen we ervoor dat alles wat u bij ons hebt opgebouwd veilig bij ons blijft. We blijven zorgen voor uw pensioengeld en betalen uw uitkering wanneer u al met pensioen bent. En ook wanneer u binnenkort met pensioen gaat.

 • Moet ik vanaf 1 januari 2025 nog pensioenpremie betalen?

  Niet meer aan ons, maar mogelijk wel aan een andere pensioenuitvoerder. Dat hangt af van de keuze die uw werkgever en u samen maken. Die keuze geldt voor uw pensioenopbouw na 1 januari 2025. Maar let op: u betaalt de pensioenpremie via een inhouding op uw bruto salaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook. Uw werkgever betaalt de pensioenpremie nu aan ons. Vanaf 2025 doet hij dat mogelijk aan een andere partij.

 • Wat gaat er gebeuren na 1 januari 2025?

  Als u op deze datum al met pensioen bent, blijven wij u de uitkeringen gewoon doorbetalen. Er verandert dus eigenlijk niets.
  Bent u nog aan het werk? Dan stopt de pensioenopbouw bij ons fonds. Ook betaalt u dan geen pensioenpremie meer aan ons. Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland werken samen aan een nieuwe pensioenregeling. Een andere organisatie dan ons fonds voert deze pensioenregeling dan uit. Uw werkgever kan hieraan meedoen. Of dit het geval is, beslist u samen met uw werkgever. Want het pensioen is, net als uw salaris, een arbeidsvoorwaarde.

  Wij zorgen ervoor dat alles wat u bij ons hebt opgebouwd veilig bij ons blijft. We blijven zorgen voor uw pensioengeld en betalen uw uiterking wanneer u al met pensioen bent. En ook wanneer u binnenkort met pensioen gaat. Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland informeren u zelf wanneer hun nieuwe pensioenregeling klaar is. Ook laten ze u weten wie de uitvoering van de pensioenregeling dan verzorgt.

 • Waarom informeren jullie mij nu al over het stoppen van het fonds? Dat is toch pas in 2025?

  2025 klinkt nog ver weg. Maar in de tussentijd moet er nog veel gebeuren. Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland werken samen aan een nieuwe pensioenregeling. Een andere organisatie dan ons fonds voert deze pensioenregeling dan uit. Uw werkgever kan hieraan meedoen. Of dit het geval is, beslist u samen met uw werkgever.

  En ook het pensioenfonds moet nog een aantal besluiten nemen. Zo onderzoekt het nu hoe in de toekomst het beste gezorgd kan worden voor uw opgebouwde pensioen. Bij dat onderzoek gaat het pensioenfonds niet over één nacht ijs. Het kan dus ook nog even duren voordat hier meer over bekend is. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt ben of word?

  Bent u arbeidsongeschikt, of wordt u arbeidsongeschikt tussen nu en 1 januari 2025? Dan kunt u gebruik maken van de regeling "premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid". U blijft dan gewoon pensioen opbouwen bij BPF Rijn- en Binnenvaart totdat u herstelt of pensioneert. Het fonds betaalt dan – voor het deel waarvoor u dat zelf niet meer kunt - voor u de premie. Voor uw pensioenopbouw verandert er dan dus niets.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ziek ben of word?

  Bent u nu ziek, of wordt u ziek tussen nu en 1 januari 2025? Dan blijft u gewoon pensioen opbouwen in de pensioenregeling zoals deze nu geldt bij BPF Rijn- en Binnenvaart.

  Blijft u langdurig ziek en word u na twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kunt u gebruik maken van de regeling "premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid". U blijft vanaf dat moment gewoon pensioen opbouwen bij BPF Rijn- en Binnenvaart totdat u herstelt of pensioneert. Het fonds betaalt dan – voor het deel waarvoor u dat zelf niet meer kunt - voor u de premie.

 • Moet ik nu iets doen?

  Nee, u hoeft nu niets te doen. Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland werken samen aan een nieuwe pensioenregeling. BPF Rijn- en Binnenvaart denkt na over uw opgebouwde pensioen. Zodra er besluiten zijn genomen, wordt u hierover geïnformeerd.
  Wat u in de tussentijd wél zelf kunt doen, is controleren of uw gegevens kloppen. Kijk op het laatste Uniform Pensioenoverzicht dat u van ons heeft gekregen. Ga na of de gegevens die daarop staan juist zijn. Of ga naar Mijn Pensioencijfers. Ook kunt u een totaaloverzicht van al uw pensioenen bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Heb ik iets te zeggen over wat er met mijn opgebouwde pensioen gaat gebeuren?

  Ja en Nee. Het bestuur van BPF Rijn- en Binnenvaart beslist over het beheer van uw opgebouwde pensioen. Eén van de mogelijkheden is dat het op lange termijn beter is dat een andere uitvoerder voor uw opgebouwde pensioen zorgt. Het fonds onderzoekt nu wat het beste is. Onderdeel van dit onderzoek is dat we u als deelnemer vragen wat u belangrijk vindt. Komt u het onderzoek dat BPF Rijn- en Binnenvaart moet blijven zorgen voor uw pensioen? Dan verandert er niets. Blijkt uit het onderzoek dat het beter is om uw pensioen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder? Dan zoeken wij de meest passende partij. Uiteraard informeren wij u daar dan vóóraf over, en we plannen dan de overdracht in. Na deze overdracht stopt BPF Rijn- en Binnenvaart met zijn werkzaamheden. Omdat zo’n overdracht collectief is ("met z'n allen"), kunt u hiertegen geen individueel bezwaar maken.

 • Heb ik iets te zeggen over de nieuwe pensioenregeling?

  Ja. U hebt samen met uw werkgever afspraken over uw pensioen. Wij voeren de pensioenregeling uit, maar gaan daar per 1 januari 2025 mee stoppen. Uw werkgever moet er voor zorgen dat een andere pensioenuitvoerder vanaf dat moment de pensioenopbouw gaat overnemen. Dit kan betekenen dat de afspraken over pensioen veranderen. Want vanaf 1 januari 2025 hebben u en uw werkgever de vrije keuze op welke manier u samen de afgesproken arbeidsvoorwaarde 'pensioen' invult. Om deze keuze voor u makkelijker te maken, werken Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland samen aan een nieuwe pensioenregeling. Daar kiezen zij een uitvoerder bij. Dat zal een andere organisatie zijn dan ons fonds. Uw werkgever kan dan besluiten hieraan meedoen. Of dit het geval is, beslist u samen met uw werkgever.

 • Heeft de nieuwe Wet toekomst pensioenen ook gevolgen voor mijn pensioen bij Rijn- en Binnenvaart?

  Op dit moment (nog) niet. BPF Rijn- en Binnenvaart onderzoekt nu hoe in de toekomst het beste gezorgd kan worden voor uw opgebouwde pensioen.
  Het kan zijn dat uit het onderzoek naar voren komt dat het het beste is dat BPF Rijn- en Binnenvaart blijft zorgen voor uw opgebouwde pensioen. In dat geval verandert er niets voor uw pensioen. Blijkt uit het onderzoek dat het beter is om uw pensioen over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder? Dan kan het anders worden. Mogelijk maakt die andere pensioenuitvoerder plannen om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Dan kan het zijn dat de pensioenen moeten worden omgezet naar pensioenen waarop de Wet toekomst pensioenen van toepassing is. Daar houden we in het onderzoek rekening mee.

 • Ik ontvang al een pensioen van BPF Rijn- en Binnenvaart. Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen voor mijn pensioen?

  Het stoppen van de nieuwe pensioenopbouw bij BPF Rijn- en Binnenvaart heeft geen gevolgen voor uw pensioen. U krijgt een pensioenuitkering van ons, en dat verandert (nog) niet. Wij onderzoeken nu wie het beste voor uw pensioenen kan zorgen.

  Eén van de mogelijkheden is dat het op lange termijn beter is dat een andere uitvoerder voor uw opgebouwde pensioen zorgt. Het fonds onderzoekt nu wat het beste is. Onderdeel van dit onderzoek is dat we u als deelnemer vragen wat u belangrijk vindt. Komt u het onderzoek dat BPF Rijn- en Binnenvaart moet blijven zorgen voor uw pensioen? Dan verandert er niets. Blijkt uit het onderzoek dat het beter is om uw pensioen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder? Dan zoeken wij de meest passende partij.

  Dragen wij uw pensioen over aan een andere pensioenuitvoerder, en bent u op dat moment al met pensioen? Dan neemt die andere pensioenuitvoerder de betaling van uw pensioenuitkering van ons over. Zonder af te doen aan de hoogte ervan. Het zou wel kunnen dat de pensioenen in dat geval moeten worden omgezet naar pensioenen waarop de Wet toekomst pensioenen van toepassing is. Dan veranderen mogelijk de wettelijke spelregels rondom uw pensioen.

 • Aan wie kan ik mijn vragen stellen over de pensioenregeling?

  Heeft u vragen over uw pensioenregeling tot 1 januari 2025? Kijk dan eerst op onze website www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Daar hebben wij al veel informatie over uw pensioenregeling opgenomen. Vindt u daar niet het antwoord dat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

  Heeft u vragen over uw pensioenregeling vanaf 1 januari 2025? Stel deze dan aan uw werkgever.