Werkgevers: vragen over Pensioen Aangifte

Terug naar het overzicht Veelgestelde vragen
 • Wie of wat is CGI?

  AZL werkt samen met CGI. CGI is de ontvangende partij van de Pensioen Aangifte-berichten. CGI voert een eerste technische controle uit op het PA-bestand en stuurt het daarna naar AZL.

 • Als ik me als werkgever heb geregistreerd op de portal van AZL, ben ik dan automatisch aangemeld bij CGI?

  Dit is niet het geval. Het inzendaccount dat met CGI moet worden geregeld, is iets anders dan het registreren op de  werkgeversportal  van AZL.

 • Wat moet ik doorgeven als mijn werknemer arbeidsongeschikt is?
  • Uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt en gaat uit dienst? Meld uw werknemer dan af via pensioenaangifte.
  • Uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en blijft (gedeeltelijk) in dienst? Dan blijft u pensioenaangifte doen. Pas het parttime percentage of de contracturen en het loon dan aan naar het deel waarvoor uw werknemer werkzaam blijft.
 • Hoe lever ik gegevens aan voor een oproepkracht?

  Ook voor oproepkrachten is een goede registratie van belang. Neemt u oproepkrachten in dienst en m aakt u gebruik van:

  • Uniforme Pensioenaangifte?
   Dan dient u gegevens aan te leveren met Code invloed verzekeringsplicht 'D' (zonder verplichting om te komen) of 'E' (met verplichting om te komen).
  • Mijn Pensioenadministratie?
   Dan meldt u de oproepkracht aan te melden via Mijn Pensioenadministratie. Geef ook het fulltime bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) door en een schatting van het parttimepercentage. Aan het einde van de maand kunt u het parttimepercentage corrigeren. Wilt u dit aanpassen in dezelfde maand waarin u de oproepkracht in dienst hebt gemeld? Dan kunt u de correctie doorgeven door de aanmelding te overschrijven.
 • Hoe geef ik door dat iemand stagiair is?

  Een stagiair is uitgesloten van de pensioenregeling. U hoeft dus ook geen inhoudingen voor de pensioenregeling te doen.

  Maakt u gebruik van:

  • Uniforme Pensioenaangifte?
   Indien de stagiair is opgenomen in het salarispakket, dan moet u dit doorgeven met behulp van de waarde ‘Stagiair’. Wij zorgen er dan voor dat uw stagiair niet wordt aangemeld.
  • Mijn Pensioenadministratie?
   Dan hoeft u niks aan ons door te geven.
 • Ontvang ik een bevestiging wanneer ik een pensioenaangiftebericht heb ingediend?

  U ontvangt als inzender altijd een bericht of het ingezonden PA-bericht goed of fout is. Ontvangt u geen bericht? Dan dient u contact op te nemen met CGI via gpa.support.nl@cgi.com of 088 – 564 91 81.