Vragen over de pensioenregeling

Terug naar het overzicht Veelgestelde vragen
 • Hoe meld ik me aan bij dit pensioenfonds?

  Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U hoeft zelf niets te doen. Binnen een paar weken na uw aanmelding, ontvangt u brief. Daarin staat wat er is geregeld voor uw pensioen.

 • Wanneer start mijn pensioenopbouw bij dit pensioenfonds?

  Uw pensioenopbouw start op de dag dat u in de Rijn- en Binnenvaart gaat werken.

 • Wat kost mijn pensioen?

  Het prijskaartje van het pensioen noemen we premie. U betaalt die premie samen met uw werkgever. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.

 • Hoeveel pensioen bouw ik per jaar op?

  Elk jaar bouwt u 1,16% (2023) pensioen op over een deel van uw brutojaarsalaris. Daarvan wordt de franchise afgetrokken. Dat is een deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt. Voor 2023 is de franchise vastgesteld op € 20.935,-. Vanaf 1 januari 2023 geldt een maximum pensioengevend salaris van € 128.810,-.

 • Hoeveel pensioen ontvang ik later?

  Het pensioenfonds stuurt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Dit noemen we het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen u straks ongeveer krijgt. U ziet ook hoeveel u nu al hebt opgebouwd. Hoeveel u straks ontvangt, hangt af van:

  • hoeveel u gemiddeld verdient
  • hoelang u hebt meegedaan aan de pensioenregeling
  • Welke keuzes u maakt
  • wanneer u met pensioen gaat