Hoe bouwt u pensioen op?

Uw opbouwpercentage is 1,16% in 2023

opbouw.png

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,16% aan ouderdomspensioen op. Dit opbouwpercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

 

Een voorbeeld 

Stel: u werkt fulltime en verdient € 25.000 per jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000. U bouwt 2% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 200 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van uw pensioen.