Wat als het mee- of tegenzit?

Een nieuw onderdeel op mijnpensioenoverzicht.nl en op uw UPO

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Dat ziet u voortaan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het staat ook op mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op! De inschatting staat:

 • op het UPO dat u krijgt als u pensioen bij ons opbouwt. Dit UPO valt rond 11 augustus 2020 bij u op de mat. Het staat dan ook in Mijn Pensioencijfers.
 • op het UPO dat u krijgt als u in het verleden pensioen bij ons heeft opgebouwd maar nog geen pensioen van ons ontvangt. Dit UPO valt niet bij u op de mat maar staat rond 21 augustus in Mijn Pensioencijfers.

Voor gepensioneerden staat die inschatting niet op het UPO maar alleen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe ziet die inschatting op uw UPO eruit?

U ziet op uw UPO een inschatting van uw pensioen bij ons fonds als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Bijvoorbeeld door een hogere of lagere rente. Of door goede of slechte beleggingsresultaten.

De inschatting wordt weergegeven met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. In het plaatje hieronder ziet u een voorbeeld. De genoemde bedragen zijn ook voorbeelden.

U ziet drie pijlen, die samen vanuit één punt (uw opgebouwde pensioen) starten. Het bedrag onderaan de pijlen is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u bruto per jaar ontvangt, zolang u leeft.

De drie bedragen bovenaan bij de pijlen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt uit te komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot de pensioenleeftijd van ons fonds (67 jaar) en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

De drie bedragen zijn uitgesplitst naar:

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit.

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht.

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. 

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

 • Beleggingen
  We beleggen de premie voor uw pensioen. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat dat niet genoeg geld oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen. Maar beleggen is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we pensioenen moeten verlagen.

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we in de inschatting verwerkt. Het bedrag dat u naar verwachting ontvangt, is dus een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt. Zolang u nog geen AOW ontvangt, ziet u uw pensioen alsof u het tegelijk met uw AOW in laat gaan.

Is uw verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat u nu ontvangt? Dan betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en de koopkracht van uw pensioen daalt. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. U kunt zich met het verwachte eindresultaat voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.

Lees meer over uw pensioenoverzicht