Wat moet ik doen bij...

Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit noemen we verevening.

Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Was u al eerder gescheiden? Dan houdt uw eerdere ex-partner recht op het bijzonder partnerpensioen dat tot de eerdere scheiding is opgebouwd.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen? 

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier van de overheid. Na deze 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
 • U kiest voor conversie
  Bij conversie wordt het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Kiest u voor conversie, geef dit dan binnen 2 jaar door via Mijn Pensioencijfers.
 • U maakt samen andere afspraken
  Geef dit binnen 2 jaar door via Mijn Pensioencijfers. Wij hebben een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant nodig. 

Hoe regelt u het bijzonder partnerpensioen?

Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Dit kan voor een deel of helemaal. U moet deze afspraak binnen 2 jaar na uw scheiding schriftelijk aan ons doorgeven. Stuur één van de volgende documenten mee:  

 • een kopie van het aangetekend schrijven van u of uw partner aan een notaris of aan de andere partner waarin staat dat de partnerrelatie wordt beëindigd, of
 • een verklaring van u beiden aan ons pensioenfonds waarin u verklaart dat de partnerrelatie is beëindigd
We verwerken uw gegevens: u krijgt van ons een bevestiging.

Moet u uw partner afmelden?

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen. 

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door. 
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.
Gaat u scheiden? Bekijk de video.