Hoe staan we ervoor?

Gezond de toekomst tegemoet

Een tekort, hoe zit dat?

Soms zijn de rente en het rendement op onze beleggingen laag. Dan hebben we misschien niet genoeg geld in kas om de pensioenen in de toekomst te blijven betalen. Ofwel: een tekort.

We hebben nu een tekort want onze beleidsdekkingsgraad is lager dan 121%. Die ‘grens’ heeft de overheid bepaald om aan te geven of we financieel gezond zijn.

Hoe gaan we gezond de toekomst tegemoet?

Daarvoor hebben we een herstelplan gemaakt, in opdracht van De Nederlandsche Bank. Hierin staat wat we doen om eind 2026 op een dekkingsgraad van 121% uit te komen. Dan zijn we weer financieel gezond.

We denken dat we dat we dit eind 2026 kunnen realiseren. Ieder jaar moeten we bekijken of we nog op de goede weg zitten. Als we tussentijds merken dat dat niet gaat lukken, dan moeten we een nieuw herstelplan maken.

Wat kunnen we doen?

We kunnen vier maatregelen nemen om ons tekort weg te werken. Die maatregelen nemen we heel zorgvuldig. We kijken goed naar de financiële situatie van het fonds. En we wegen de belangen van alle betrokkenen af: werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden.

Wat we ook besluiten: we overleggen altijd eerst met de werkgeversorganisaties en de vakbonden.

De vier mogelijke maatregelen zijn:

 1. Een hoger pensioen
  Elk jaar besluiten we of u een toeslag krijgt. Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan mogen we uw pensioen gedeeltelijk verhogen. Boven de 126% mogen we uw pensioen helemaal verhogen. Als we vinden dat de financiële situatie van ons fonds niet goed genoeg is, verhogen we uw pensioen niet.

 2. Meer premie
  Werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen besluiten om de premie te verhogen. Daardoor krijgen we meer geld in kas.

 3. Beleggen met meer risico
  We beleggen voorzichtig, met een beperkt risico. Maar we kunnen er ook voor kiezen om meer risico te nemen. Daarmee krijgen we misschien meer rendement op onze beleggingen. Dat mogen we alleen doen als onze beleidsdekkingsgraad minstens 121% is.

 4. Een lager pensioen
  Zakt onze beleidsdekkingsgraad onder de 104,3%? Dan moeten we de pensioenen misschien verlagen. We doen dit alleen als de andere maatregelen niet helpen. We denken niet dat dit nodig is, want onze dekkingsgraad is al een paar jaar hoger dan 104,3%.

Meer weten?

Lees het herstelplan.