Nieuwsoverzicht

Financiële positie maart

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart daalde in maart van 137,5% naar 137,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen.

Ontwikkelingen in maart

In maart is de rente gedaald. Dat is minder goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Als de rente daalt, hebben we meer geld in kas nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Ons vermogen steeg in maart. Dit komt doordat onze beleggingen het goed deden.

De stijging van ons vermogen was niet genoeg om de daling van de rente op te vangen. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad met -0,2%-punt naar 137,3%.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5%-punt naar 136,8%. De beleidsdekkingsgraad schommelt minder sterk, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

De beleidsdekkingsgraad is in februari hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dus genoeg buffers om financiële tegenvallers op te vangen.