Nieuwsoverzicht

Onze klantenservice is er voor u

Op onze website leest u veel over uw pensioen en ons fonds. In ‘Mijn Pensioencijfers’ ziet u het pensioen dat u bij ons hebt. Komt u er zelf niet uit? Onze klantenservice staat voor u klaar.

Zo kunt u contact opnemen over:

  • het samen bekijken of het doorlopen van de stappen in Mijn Pensioencijfers
  • vragen over de informatie op onze website
  • vragen over een brief of informatie die u van ons hebt ontvangen

Bellen, mailen, schrijven met onze klantenservice

U kunt onze klantenservice op verschillende manieren bereiken. Op onze contactpagina ziet u onze contactgegevens en openingstijden staan.

Hou uw gegevens bij de hand

Neemt u contact met ons op? Dan weten wij ook graag wie u bent. Hou daarom de volgende gegevens bij de hand:

  • naam
  • geboortedatum
  • klantnummer bij ons fonds. Deze staat op brieven die wij u sturen en vindt u ook als u inlogt in ‘Mijn Pensioencijfers’ bij Menu – Mijn gegevens
  • Dit nummer staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

We weten veel en nog net niet alles

Keuzemogelijkheid bij pensionering ‘Bedrag ineens’ nog niet helder

We merken dat we vragen krijgen over ‘Bedrag ineens’. Of u deze keuzemogelijkheid hebt bij het ingaan van uw pensioen is nog niet duidelijk. Het parlement moet de aanpassing van de regels bij deze keuzemogelijkheid namelijk nog behandelen. De uitkomst van die behandeling bepaalt of de keuzemogelijkheid er komt en wanneer. Hij kan op zijn vroegst ingaan op 1 juli 2024. We kunnen hier dan ook nog geen concrete antwoorden op geven.

De klantenservice staat voor u klaar!