Nieuwsoverzicht

Financiële positie april

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg in april van 131,3% naar 133,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds
€ 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).
De overheid heeft deze regel ingevoerd omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind april 135,2%. Een maand eerder was dat 135,4%.

Ontwikkelingen in april

In april steeg de rente. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Als de rente stijgt, hebben we namelijk minder geld in kas nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Aan de andere kant nam ons vermogen iets af, omdat onze beleggingen het minder goed deden. Het effect van de stijging van de rente was echter groot genoeg om de negatieve ontwikkeling van de beleggingen op te vangen. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,9%-punt naar 133,2%.

De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,2%-punt naar 135,2%. De beleidsdekkingsgraad schommelt minder sterk, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen.

De beleidsdekkingsgraad is in april hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dus genoeg buffers om financiële tegenvallers op te vangen.