Nieuwsoverzicht

Nieuwe pensioenwet gaat jaar later in

De wet voor het nieuwe pensioenstelsel komt een jaar later: uiterlijk in 2023 in plaats van 2022. De minister heeft meer tijd nodig om het voorstel zorgvuldig voor te bereiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Hoe zat het ook alweer?

Vorig jaar hebben vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid op hoofdlijnen afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Deze plannen kunnen pas ingaan als ze in een wet staan. Daarom is de overheid bezig met een wetsvoorstel toekomst pensioenen.

Het plan was om deze wet in 2021 klaar te hebben. Dan konden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan. Fondsen kregen tot 1 januari 2026 de tijd om alle plannen door te voeren. Voor de tussenliggende periode zouden tijdelijk andere financiële regels gelden.
Dit alles is nu maximaal één jaar uitgesteld.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Nu tot 2023: er verandert niets aan uw pensioen.
U en uw werkgever leggen geld in voor uw pensioen en dat beheren wij. Als u met pensioen gaat, krijgt u elke maand een pensioen van ons fonds.

Van 2023 tot 2027: er gelden tijdelijk andere regels voor het verhogen van de pensioenen.
Als het goed gaat met ons fonds, kunnen wij uw pensioen verhogen. Nu moet onze beleidsdekkingsgraad daarvoor hoger zijn dan 110%. Dat blijft zo tot en met 2022. Vanaf 2023 wil de minister dat we de pensioenen sneller kunnen verhogen. Dat kan dan vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%.

Na 2026: alle pensioenregelingen zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel.
We mogen onze pensioenregeling al eerder aanpassen aan het nieuwe pensioenstelsel, maar het moet uiterlijk in 2026. Wat er dan op hoofdlijnen verandert, leest u bij een Nieuwe Oude Dag.

Wilt u meer weten?

Op de website van de Tweede Kamer kunt u de brief van minister Koolmees over het waarom van het uitstel van de wet lezen.

Bron: Tweede Kamer