Nieuwsoverzicht

In memoriam Stefan Lans (1962 – 2021)

We zijn aangeslagen door het verdrietige nieuws dat ons afgelopen vrijdag bereikte. Op 10 juni 2021 is Stefan Lans overleden. Stefan was sinds 2016 voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds en al vanaf juli 2014 lid namens werkgevers (BLN Schuttevaer).

Stefan was een fijne, vriendelijke man, die altijd goedgehumeurd was en veel interesse toonde in de mensen om hem heen. Hij was geknipt voor de rol van voorzitter. Stefan streefde steeds naar verbinding en droeg zorg voor een goede afstemming met het bestuur. Hij probeerde zo iedereen op een lijn te krijgen. Dit deed hij met een goed gevoel voor de onderlinge verhoudingen.

Stefan droeg het onderwerp pensioen een warm hart toe. Hij heeft zich op vele manieren ingezet om dit onderwerp, het belang ervan en de kennis erover in de sector binnenvaart uit te dragen. Binnen het Verantwoordingsorgaan maakte hij zich onder meer sterk voor de belangen van buitenlandse deelnemers en was hij een pleitbezorger voor het beleggen van pensioengelden in de eigen sector.

Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte met dit onverwachte en grote verlies.