Nieuwsoverzicht

Financiële positie maart

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg in maart van 123,1% naar 126%.

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Is een dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%? Dat betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad: gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden

De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen. Sinds 1 januari 2015 rapporteren pensioenfondsen deze dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld bij besluiten over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Zo voorkomen we dat het bestuur ingrijpende besluiten moet nemen op basis van een momentopname.

Ontwikkelingen in maart

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind maart 113,7%. Een maand eerder was dat 111,7%. De stijging in maart 2021 heeft twee oorzaken:
- De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen is gestegen. Hierdoor hoeft ons fonds minder geld opzij te zetten om tot in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
- Ons vermogen is gestegen, door ontwikkelingen op de beurzen.

Alles bij elkaar zorgt dit voor een stijging van de actuele dekkingsgraad van 2,9%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 2,0%-punt. Omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden, stijgt deze minder snel.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Als pensioenfondsbestuur hebben we begin 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank. Dit herstelplan bekijken we elk jaar opnieuw om vast te stellen of er nog aanpassingen nodig zijn. Het plan laat zien hoe de vereiste dekkingsgraad de komende tijd wordt gerealiseerd.

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 118,7%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort.