Nieuwsoverzicht

Verplichtstelling onder vuur

Deze maand vindt de representativiteitstoets door het ministerie van SZW plaats. De uitkomst van deze toets is belangrijk voor de toekomst van onze pensioenregeling. De minister moet namelijk op basis hiervan besluiten of de pensioenregeling voor werknemers in de sector Rijn- en Binnenvaart verplicht blijft of niet. We weten nog niet wanneer de minister hierover een besluit neemt.

Ten opzichte van de vorige telling zijn er meer werkgevers lid van de werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer of het CPRB, maar dit aantal ligt wel nog steeds onder de 55%. Dit is de grens die wordt gehanteerd als grond voor de verplichtstelling. Puur op basis van de cijfers moet de minister dan dus besluiten om de regeling niet langer verplicht te stellen. Het kan echter zijn dat de minister de verplichtstelling toch niet intrekt op basis van zwaarwegende argumenten.

Zwaarwegende argumenten

De werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) en het bestuur hebben de minister dringend gevraagd om bij zijn besluitvorming rekening te houden met het feit dat de sector door de coronacrisis al in zwaar weer zit. Ook is het niet eenvoudig voor sociale partners om op korte termijn een vrijwillige pensioenregeling vorm te geven, het Pensioenakkoord staat immers nog in de kinderschoenen. We hebben de minister dus minimaal om meer tijd gevraagd. Pensioen is en blijft immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers in onze sector.

En nu?

Ons fonds houdt er nog steeds rekening mee dat de verplichtstelling op termijn verdwijnt. Het risico is dan dat de werkgevers de deelname in het pensioenfonds beëindigen waardoor het draagvlak daalt en de uitvoeringskosten per deelnemer stijgen. En dan kan ons fonds de uitvoering van de pensioenregeling niet voortzetten. Of het ook zover komt is nog niet zeker. We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.