Nieuwsoverzicht

Uw pensioen wordt in 2021 niet verhoogd

Ieder jaar beoordeelt het bestuur of een verhoging van de pensioenen mogelijk is. Onze beleidsdekkingsgraad is hiervoor een belangrijke graadmeter. Die ligt dit jaar net iets onder het vereiste minimum van 110%. Daarom hebben we moeten besluiten om dit jaar de pensioenen niet te verhogen (indexeren). Gelukkig is het voor ons fonds niet nodig om uw pensioen te korten. Uw opgebouwde pensioen blijft dus wat het nu is.

De afgelopen drie jaar konden we als een van de weinige fondsen de pensioenen nog gedeeltelijk verhogen. Dat was al best bijzonder te noemen. De blijvend lage rente heeft er helaas voor gezorgd dat verhoging dit jaar niet mogelijk is.

Wat betekent dit voor u?

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2021 minder kopen dan in 2020. Dit heet inflatie. Wij proberen uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Voor 2021 lukt dat niet. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, groeit in 2021 dus niet mee met de prijzen in Nederland. U kunt met hetzelfde pensioen dus minder kopen.

  • Gaat het in de toekomst financieel beter?
    Dan verhogen wij uw pensioen misschien extra. Uw pensioen wordt dan juist meer. Of dit in de toekomst mogelijk is, weten we nu natuurlijk nog niet.
  • Bouwt u pensioen op?
    Het pensioen dat u tot en met 2020 hebt opgebouwd ziet u straks terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020 dat u in de loop van 2021 krijgt. Het staat dan ook in Mijn Pensioencijfers.

  • Bent u met pensioen?
    Dan blijft uw uitkering per 1 januari 2021 ongewijzigd. U ziet dit terug op de betaalspecificatie die u rond 23 januari 2021 ontvangt.