Nieuwsoverzicht

Financiële positie maart

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart daalde in maart van 119,6% naar 118,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind maart 118,6%. Een maand eerder was dat 118,5%.

Ontwikkelingen in maart

De rente daalde in maart. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een negatief effect op onze dekkingsgraad.
Ons vermogen steeg in maart, doordat de beleggingen meer waard werden. Helaas was deze stijging niet voldoende om het negatieve effect van de gedaalde rente te compenseren. Daardoor daalde de actuele dekkingsgraad in maart met 1,5%-punt.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Het bestuur heeft aan het begin van 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. In het herstelplan laat het bestuur zien hoe de vereiste dekkingsgraad in de komende tijd wordt gehaald.

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 119,8%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort. Ons bestuur heeft daarom aan het begin van 2017 een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder.