Nieuwsoverzicht

Financiële positie augustus, hoe staan we ervoor?

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in augustus van 114,7% naar 109,2%. Gelukkig is korten van de pensioenen niet aan de orde. Wel is het de vraag of er straks voldoende financiële ruimte is om de pensioenen (gedeeltelijk) te indexeren.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind augustus 117,0%. Een maand eerder was dat 117,9%.

Wat speelde er in augustus?

De financiële positie verslechterde in augustus opnieuw, met name in het begin van de maand. Toen ging de rente omlaag. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. In augustus groeide het vermogen van ons fonds, maar helaas is dat positieve effect veel kleiner dan het negatieve effect van een lage rente op de verplichtingen om alle pensioenen te kunnen betalen.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 


Herstelplan

Het bestuur heeft aan het begin van 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. In het herstelplan laat het bestuur zien hoe de vereiste dekkingsgraad in de komende tijd wordt gehaald.

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 119,6%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.