Nieuwsoverzicht

Werkgevers: voorschotnota’s verdwijnen, voortaan maandfacturen

Tot nu toe was u gewend om elk kwartaal een voorschotnota te ontvangen die uiteindelijk aan het begin van het volgende jaar definitief werd afgerekend. Per 2019 ontvangt u in plaats daarvan een maandfactuur voor de werkelijke premiebedragen. Deze maandfactuur is gebaseerd op de maandelijkse aanlevering van de dienstverbandgegevens via Uniforme Pensioenaangifte of via de werkgeversportal. Vanaf december 2018 ontvangt u om die reden geen voorschotnota’s meer. Begin maart  2019 ontvangt u wel nog de definitieve afrekennota over 2018 van ons.

Wanneer ontvangt u de maandelijkse afrekennota?
De maandelijkse afrekennota wordt steeds rond de 15de van de maand, na sluitingsdatum van de aangifteperiode waarop deze betrekking heeft, verstuurd. In elke nota worden ook automatisch premie-aanpassingen op voorgaande periodes (2017 en 2018) meegenomen als u deze via de reguliere wijze hebt aangeleverd. U ontvangt voor het eerst een maandelijkse afrekennota in maart 2019, na de sluitingsdatum van aangifte in februari. Dit is dan de nota over januari 2019.

De voordelen van de maandelijkse afrekennota

  •  U  hoeft niet meer vooraf geld te reserveren voor de pensioenpremie.
  •   De nota’s sluiten beter aan op de actuele situatie.
  •   Er is een specificatie op deelnemersniveau beschikbaar op de werkgeversportal, zodat u te allen tijde controles kunt uitvoeren.

Als u niet tijdig de gegevens aanlevert
Als wij de informatie over de aangifteperiode niet tijdig ontvangen, dan brengen wij u een geschat bedrag in rekening in de vorm van een voorschotnota. Levert u de gegevens in de volgende periode wel aan, dan wordt deze voorschotnota gecorrigeerd met de volgende afrekennota.

Levert u vierwekelijks aan?
Als u uw pensioenaangifte per vier weken aanlevert, dan komt de premienota overeen met de bijbehorende periode van vier weken en niet met de betreffende maand. Er zijn dertien periodes van vier weken en twaalf maandelijkse nota’s. De laatste twee periodes van het jaar worden daarom samen verwerkt in de laatste premienota.