Nieuwsoverzicht

Werkgevers: overstap van Pensioenaangifte naar Uniforme Pensioenaangifte

Per 1 januari 2019 stapt Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart van Pensioenaangifte (PA) over op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2019 stapt Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart van Pensioenaangifte (PA) over op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Wat betekent dit voor u?

Gegevens over 2017 en 2018
Alle gegevens die betrekking hebben op 2017 en 2018 moeten nog steeds via PA worden aangeleverd. Gegevens vanaf 2019 dient u via UPA in te sturen.

Salarispakket geschikt voor UPA
De softwareleverancier van uw salarispakket is geïnformeerd over deze wijziging en over hoe dit in het salarispakket per 1 januari 2019 moet worden ingericht. Wij hebben alle leveranciers verzocht de inrichting tijdig te regelen, zodat u vanaf eind januari 2019 op de juiste wijze gegevens bij het pensioenfonds kunt aanleveren. Met een deel van de softwareleveranciers is het testtraject dan ook inmiddels doorlopen. Wilt u weten per wanneer uw salarispakket gereed is voor de aanlevering via UPA? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Deze zal u of uw administratiekantoor ook informeren over de gevolgen die deze wijziging op het salarispakket heeft.

Leverancierscode
CGI is de leverancier van onze pensioenuitvoerder AZL die zorgt voor de technische koppeling tussen het salarispakket en de administratie. CGI kent aan elke inzender een unieke leverancierscode toe. Deze leverancierscode is een verplicht veld in de UPA. Wij informeren alle inzenders over hun unieke leverancierscode op het bij CGI bekende e-mailadres.

Ander salarispakket of administratiekantoor?
Stapt u over op een ander salarispakket of naar een ander administratiekantoor?

  • Stap alleen over als het andere salarispakket geschikt is voor de aanlevering via UPA.
  • Log voor het melden van de overstap in op de werkgeversportal van AZL, www.azlonline.eu. Vul het formulier in en retourneer dit via het contactformulier in de werkgeversportal.
  • Het is belangrijk dat u een overstap vooraf aan ons doorgeeft. Doet u dit niet, dan kan uw eerste pensioenaangifte via het nieuwe salarispakket of administratiekantoor meldingen en fouten bevatten. Ook kan het voorkomen dat deze geheel wordt afgekeurd.

Meer informatie over pensioenaangifte leest u op onze website www.mijnpensioenadministratie.nl.