Nieuwsoverzicht

Financiële positie november 2018

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg in november van 116,0% naar 121,7%. We lichten deze stijging graag toe.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Stijging van de dekkingsgraad in november 2018

De dekkingsgraad stijgt in november doordat de uitgangspunten van de berekening zijn aangepast. Het bestuur heeft nieuwe prognosecijfers voor de levensverwachting vastgesteld en onderzocht of eerdere berekeningen in het verleden overeenkomen met de prognosecijfers.  Die cijfers zijn belangrijk omdat elke deelnemer een levenslang pensioen ontvangt.  De verwachte stijging van de levensverwachting is enigszins afgevlakt. De deelnemers worden nog wel elk jaar iets ouder, maar de stijging gaat minder snel dan eerder werd verwacht. Hierdoor hoeven we minder geld te reserveren dan gedacht en dit vertaalt zich weer in een hogere dekkingsgraad.

Belangrijk: De beleidsdekkingsgraad

Naast de dekkingsgraad is ook de beleidsdekkingsgraad belangrijk. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Door het gemiddelde van de laatste 12 maanden te hanteren wordt voorkomen dat er grote pieken en dalen zijn en het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt ook de mogelijkheid om een (gedeeltelijke) toeslag te verlenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind november 119,1%. Een maand eerder was dat 118,8%. Dit betekent dat er in 2019 een gedeeltelijke toeslag kan worden verleend.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Het bestuur heeft aan het begin van vorig jaar een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. In het herstelplan laat het bestuur zien hoe de vereiste dekkingsgraad in de komende tijd wordt gehaald. Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 121,0%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort. Ons bestuur heeft daarom aan het begin van vorig jaar een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder.