Ik ben met pensioen

Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van ons pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland? Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
  • Woont u in het buitenland? Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) inleveren. 

Wat moet u verder weten?

  • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. 
  • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem contact met ons op, dan krijgt u een formulier. Stuur daarbij een kopie of scan van uw bankpas of een kopie van een rekeningafschrift met uw nieuwe rekeningnummer én een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
  • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
  • 1 keer per jaar krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. 
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hebt u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • We bekijken ieder jaar of onze financiële positie sterk genoeg is om de pensioenen te verhogen met een toeslag.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.