Ik ben met pensioen

Overlijden

U bent met pensioen en overlijdt. Wat is er voor uw partner en/of kinderen geregeld?

Uw partner en/of kinderen kunnen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Wat moeten uw nabestaanden doen?

Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd aan ons pensioenfonds door!  

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Woont u samen en is uw partner niet bij ons bekend? Dan moet uw partner dit formulier zelf bij ons aanvragen.


Jaaropgave

De jaaropgave wordt standaard verstrekt in de maand volgend op het overlijden.