Het pensioenfonds

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan mag een oordeel geven over het handelen van het bestuur. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, in het jaarverslag opgenomen.

Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste 2 keer per jaar in een gezamenlijke vergadering bij elkaar.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden namens de deelnemers, 1 lid namens de pensioengerechtigden en 2 leden namens de werkgevers. De leden worden benoemd door de werknemers- en werkgeversverenigingen.

Het verantwoordingsorgaan bestaat per 1 november 2018 uit:
NaamFunctieNamens
S. Lansvoorzitterwerkgevers
Vacaturelidwerkgevers
A. Hermesliddeelnemers
M.W. van de Bogaardplv. voorzitterpensioengerechtigden
G. Schenkplv. secretarisdeelnemers
J. van der Laansecretarisdeelnemers
Vacatureplv. lidpensioengerechtigden
C. Talenplv. lidwerkgevers

De werkgevers- en werknemersverenigingen zijn: 

  1. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
  2. BLN-Koninklijke Schuttevaer
  3. Nautilus International
  4. CNV Vakmensen

Downloads