Het pensioenfonds

Stembeleid

Ons pensioenfonds belegt in aandelen via een tweetal gezamenlijke beleggingsoplossingen die beide passief een Environmental, Social en Governance (ESG) benchmark volgen. Dit betekent dat de aandelenbeleggingen passief worden beheerd ten opzichte van een voor ESG factoren gescreende benchmark. 

Wij zijn van mening dat het verantwoord maatschappelijk beleggen is gewaarborgd doordat de passief gevolgde benchmarks worden gescreend op de 10 principes van het United Nations Global Compact. Ook worden bedrijven uit de benchmark geweerd wanneer zij meer dan 5% van hun omzet halen uit het produceren van tabak (of tabak gerelateerde producten) en wanneer zij controversiële wapens produceren. Daarnaast onderschrijft onze externe vermogensbeheerder die de aandelen beheert de United Nations Principles for Responsible Investment.

Stemrecht

Het gebruik van gezamenlijke beleggingsoplossingen heeft wel tot gevolg dat ons pensioenfonds niet direct kan stemmen op bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering. De stemmen van het pensioenfonds gaan niet verloren omdat onze vermogensbeheerder namens de participanten in de gezamenlijke beleggingsoplossing haar stem uitbrengt, volgens een standaard procedure. Onze vermogensbeheerder bepaalt hoe zij stemt bij verschillende onderwerpen. Deze keuzes zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘Proxy Voting Guidelines’.

Onze vermogensbeheerder maakt gebruik van de diensten van een onafhankelijke derde partij, Institutional Shareholder Services (ISS), om te stemmen op basis van de ‘Proxy Voting Guidelines’ van de vermogensbeheerder. Onze vermogensbeheerder heeft ISS opdracht gegeven de volmacht voorstellen te bekijken / te controleren en om voorstellen tot wijzigingen te doen welke overeenstemmen met de ‘Proxy Voting Guidlines’ waar van toepassing. 

Verantwoording stembeleid

Wij geven jaarlijks in ons jaarverslag informatie over de uitvoering van het stembeleid.