Het pensioenfonds

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

Verder ziet het toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht is gesprekspartner van het bestuur en geeft advies. De Raad van Toezicht overlegt ten minste 2 keer per kalenderjaar in een vergadering met het (voltallige) bestuur van het pensioenfonds.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Mevrouw C. Mulder (voorzitter)
Mevrouw K. Bitter (lid)
De heer E.E. Hagen (lid)

Downloads