Het pensioenfonds

Financiële situatie

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie van ons pensioenfonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds (later) moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). De dekkingsgraad wordt in procenten uitgedrukt. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere €100 die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, nu €110 aan bezittingen hebben. 

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen.

De invloed van de rente en het rendement op de dekkingsgraad

De hoogte van de rente en het rendement dat we behalen over ons pensioenvermogen hebben invloed op de hoogte van onze dekkingsgraad. Een lagere rente en/of een laag rendement geeft een lagere dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad helpt het bestuur bij beslissingen

Het pensioenfonds kijkt naar de beleidsdekkingsgraad bij beslissingen over bijvoorbeeld de verhoging van pensioen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad schommelt veel minder dan de dekkingsgraad. Want per maand kan de rentestand en/of het rendement erg schommelen. De beleidsdekkingsgraad neemt daardoor langzamer af, maar ook minder snel toe dan de dekkingsgraad.

Wanneer is de beleidsdekkingsgraad voldoende?

Een pensioenfonds heeft reserves nodig om tegen financiële tegenslagen te kunnen. Een tekort betekent dat het fonds onvoldoende reserves heeft en een herstelplan moet hebben om dit tekort te boven te komen. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad geeft ook aan wat er mogelijk is met uw pensioen.

Beleidsdekkigsgraad hoger dan dit betekent
100,0% Waardeoverdracht mogelijk
104,3% Geen mogelijkheid van pensioenverlaging
110,0% Gedeeltelijke verhoging pensioen mogelijk
120,9% Geen tekort
126,0% Volledige verhoging pensioen mogelijk

Het bestuur heeft een herstelplan opgesteld

Ons pensioenfonds heeft een tekort. Daarom heeft het fonds een herstelplan ingediend bij de toezichthouder (De Nederlandsche Bank). Hierin staat wat ons pensioenfonds doet om de financiële situatie van het fonds te herstellen. Er zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig.

Meer weten over de huidige financiële situatie?

U leest op deze website bij de nieuwsberichten regelmatig wat de actuele (beleids)dekkingsgraad is. Hoe hoger de (beleids)dekkingsgraad, hoe beter onze financiële situatie is.