Het pensioenfonds

Bestuursbureau

De bestuursondersteuning in de vorm van een eigen bestuursbureau is uitbesteed aan Montae B.V.

Wat zijn de taken van het bestuursbureau?

Het bestuursbureau voert het dagelijkse management en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en het beleid van het pensioenfonds en de besluiten van het bestuur. Het bestuursbureau vervult verder een coördinerende en regisserende rol en adviseert en ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen van beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen rond wet- en regelgeving. Ook ondersteunt het bestuursbureau het verantwoordingsorgaan bij de vervulling van hun taken en voert het bestuursbureau het secretariaat van het pensioenfonds.