Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden. 4 leden namens de werkgevers, 3 namens de werknemers en 1 lid namens de pensioengerechtigden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en de beleggingen. Het bestuur stelt het pensioenreglement op. Daarnaast neemt het elk jaar een besluit over het wel of niet verlenen van toeslag op de pensioenen. Daarbij behartigt het bestuur de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is.

Dagelijkse uitvoering

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie en meerdere vermogensbeheerders. De dagelijkse werkzaamheden betreffen pensioenadministratie, bestuursondersteuning en vermogensbeheer. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Dit is volgens de eisen van de Pensioenwet.

Samenstelling

Het bestuur heeft de heer H.A.J.H. Hijlkema als vaste voorzitter aangesteld en de heer M.J.M. Koning is vice-voorzitter. 

Bij samenstelling van het bestuur is er een onderverdeling gemaakt naar 5 portefeuilles:

  • Vermogensbeheer
  • Communicatie
  • Risicomanagement en financiën
  • Pensioenbeleid
  • Pensioenuitvoering
Het bestuur bestaat uit:

Naam Functie Namens
Dhr. M.J.M. Koning vice-voorzitter werkgevers
Dhr. C.H. Blokzijl bestuurslid werkgevers
Dhr. M. Vos bestuurslid werkgevers
Dhr. G. Kester bestuurslid werkgevers
Dhr. H.J.A.H. Hijlkema voorzitter werknemers
Dhr. R. van Oostrom bestuurslid werknemers
Dhr. J.L.A.M. d'Hooghe bestuurslid werknemers
Dhr. H. van der Knaap bestuurslid pensioengerechtigden
De bestuursleden namens de werkgevers en de werknemers worden voorgedragen door de volgende organisaties: 

1. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
2. BLN-Koninklijke Schuttevaer
3. Nautilus International
4. CNV Vakmensen
Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden is gekozen.