Het pensioenfonds

Beloningsbeleid

Het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart heeft het beloningsbeleid voor de leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan voor de periode 2018 - 2021 vastgesteld.

Bij het tegen het licht houden van het beloningsbeleid is onder andere rekening gehouden met de verhoogde deskundigheidseisen aan de bestuursleden en de tijdsbesteding aan portefeuilles binnen het bestuur. Daarnaast is gekeken naar de actuele beloning bij vergelijkbare fondsen en de beloningsnormen van de Pensioenfederatie. Ook zijn het reputatierisico voor het fonds en het afbreukrisico voor de bestuursleden meegewogen. 

De financiële prestaties van het fonds zijn niet van invloed op de beloningen. Leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan hebben géén recht op prestatiebeloningen, bonussen of ontslagvergoedingen van het fonds. 

Meer informatie? 
Wilt u meer weten? Bekijk het beloningsbeleid 2018-2021