Het pensioenfonds

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart regelt het pensioen voor werknemers* in de Rijn- en Binnenvaart.

Missie

Het uitvoeren ten behoeve en in opdracht van werkgevers en werknemers in de Rijn- en Binnenvaart van de verplichtgestelde pensioenregeling.

Visie

Het realiseren van een geïndexeerd pensioen bij een beperkte en vastgestelde maximale kans op korting van de nominale pensioenrechten.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het pensioenfonds kent een bestuur, bestuursbureau, verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers uit de sector en een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.

Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers, werkgevers en gepensioneerden goed geïnformeerd zijn over het pensioen. Het bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau.

De administratie en uitvoering van de pensioenen is uitbesteed aan AZL N.V. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BNP Paribas Asset Management, AXA IM, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Partners Group, Northern Trust, Altera, Fidelity en KAS BANK.

Overzicht organisatiestructuur:

undefined

* Een werknemer/deelnemer is:
degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in loondienst is van een werkgever en die krachtens dit dienstverband

  1. werkzaam is op vaartuigen, die gebruikt worden ten behoeve van de nationale en/of internationale binnenscheepvaart (met uitzondering van de zogenaamde opstapper), dan wel
  2. belast is met werkzaamheden van laden en lossen en van onderhoud en reparatie van de vaartuigen van de werkgever mits op hem Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn of worden toegepast.