Klachten en geschillen

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar misschien bent u toch niet tevreden.

Klacht

Bent u niet tevreden over ons pensioenfonds of de uitvoering van de regeling? Dan kunt u een klacht indienen. Hierover leest u meer in de klachtenregeling. Laat ons uw klacht weten, per mail of brief. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren.

Geschil

Bent u het niet eens met de manier waarop de statuten en het reglement van ons pensioenfonds worden toegepast? Dat is er sprake van een geschil. Hierover leest u meer in de geschillenregeling. Daar vindt u ook het adres van de geschillencommissie.